Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

til Bislett Stadion!

Publisert søndag 16. november 2008

Oslo Taekwondo Klubb til Bislett Stadion!

Hovedtrener Jessica B. Stenholm (foran t.v) og nærmere 20 medlemmer av Oslo Taekwondo Klubb foran Bislett stdion. Foran f.v. ved siden av Stenholm: Syunne Eikrem og Alexandra Leong. Bak f.v.: Asbjørn Restan, Anders Galgerud, Erling Svanberg Mytting og Sindre Daugstad. Foto: Aftenposten Aften - Jorunn Nilsen

Oslo Taekwondo klubb i samarbeid med Oslo Idrettskrets (OIK) gjennom mange år jobbet for å få bevilget penger til ferdigstille av kampsport lokaler i Bislett Stadion. Anslagsvis vil dette nå koste ca 10 millioner kroner (OIK’s anslag i brev av 27. mai d.å til Byrådet)

Ferdigstillelse av Bislett Stadion står nå blant de 3 høyest prioriterte anleggene som OIK ønsker å få gjennomført i neste budsjettperiode.

Det har for politisk hold blitt sagt at Bislett Stadion ikke kun skal være et riksanlegg for friidrett og fotball, men også enn stadion for lokalidretten i nærmiljøet. Oslo Taekwondo klubb er en av disse klubbene i lokalmiljøet.

Bislett Stadion slik det står nå er ikke ferdigstilt, men med disse bevilgninger vil Oslo Taekwondo Klubb kunne få et eget treningslokale med egen inngang og graderobe, som kan bruks også når det er større arrangementer som fotballkamper, friidrettsstevner eller internasjonale arrangementer på Bislett.

Aftenposten Aften skrev siste artikel om saken onsdag 5. nov 2008 - Se utklipp her

 

 

Les mer: til Bislett Stadion!

Gradering jul 2008

Publisert tirsdag 28. oktober 2008

Gradering før jul - alle partier

Det blir julegradering 9. og 10. desember fra kl 18:00 til ca 21:00 begge dager.

Tirsdag 9. des graderer Grønn - Blå - Rødstriper

Onsdag 10. des graderer Hvit - Gul - Oransje - Rødt - Sortstriper

Det blir felles utdeling av diplomer og belter på onsdag 10. des ca kl 20:00

Felles instruktørmøte for alle instruktører avholdes mandag 8. desember på KG.

Alle som skal gradere seg må ha fått godkjenning av instruktørene på de respektive partiene.

Instruktørene skal sette opp fulstendige lister til møte 8. desember.

Alle må ha betalt medlemskontingente før en kan gå opp til gradering. 

Tilbud til alle medlemmer ifm. Oslo Open 2008

Publisert tirsdag 07. oktober 2008

 Alle sortbelter i klubben kan under Oslo Open på Bygdøyhus få kjøpe nye dobok fra Daedo til innkjøpspris til klubben.

For å benytte seg dette tilbudet, må man få et bevis fra Stig Ove Ness som kan benyttes i Daedo-standen under stevnet.

Det blir ingen betaling der og da.
Regningen vil bli sendt den enkelte i ettertid når vi får regningen fra Daedo.

Klubbpris er ca 60% av ordinær pris.

Tilsvarende tilbud kommer også til alle fargebeltene.
Mer informasjon om dette gis på trening!

Klubben flytter treningen til KG

Publisert tirsdag 30. september 2008

Fra mandag 29. september flytter klubben treningen til KG - Kristlig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 Oslo ved Bislett Stadion. Treningstidene vil bli noe forskjellig fra hva de var i Fridtjof Nansens vei 12.

Nye treningstider på KG blir:

Nybegynnere til 8. cup mandag 18:00 - 19:30 og onsdag 18:00 - 19:30

7. cup til 5. cup tirsdag 18:00 - 19:30 og torsdag 19:30 til 21:00

4. cup til dan mandag 19:30 - 21:00 og onsdag 19:30 - 21:00

Kamptrening tirsdag 19:30 -21:00

 

Det er viktig at man møter senest 10 minutter før treningen starter i og med at (a) inngangsdøren ikke står åpen under treningen, samt at (b) noen fysisk må sitte ved døren for å åpne den for de som kommer på trening.
(Dørene kan ikke stå åpne pga. alarm og risiko for uønskede personer. Dette er et krav fra utleier og ikke noe vi kan overstyre.)

Viktig mht. treningen:

Salen er varm, og det er ikke vann tilgjengelig i garderobene.
Alle oppfordres derfor til å ta med seg drikkeflasker fylt med vann!

Alternativet er å gå gjennom garderobene, ut i gangen og ned på toalettene for å drikke..
Dusjene er forøvrig adekvate!

 

Som en følge av flyttingen til KG vil medlemskontingenten kommer til å bli satt ned fra 1. januar 2009.
Nytt fra 2009 er også muligheten til å betale medlemskontingenten hver måned via avtalegiro for de som ønsker det.

 

Les mer: Klubben flytter treningen til KG

Nye Sortbelter i Oslo Taekwondo Klubb

Publisert torsdag 19. juni 2008

Onsdag 11. juni avholdt Oslo Taekwondo Klubb sortbeltgradering.

Denne gangen var det kun 3 stykker som prøvde seg og klubben er glad for at alle klarte graderingen.

Nye sortbelter er

  • Sindre Daugstad, 4. Dan og nå Master
  • Byung Kyun Soh, 2. Dan
  • David Akerø, 1. Dan

 Graderingen ble gjennomført av Master Jessica Stenholm, 6. Dan og Master Stig Ove Ness, 5. Dan 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563