Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

2009 Sommer Gradering

Publisert torsdag 18. juni 2009

Sommergradering Oslo Taekwondo Klubb

Tirsdag 16. juni var 23 utøvere klare for cup-gradering. Graderingen ble avholdt på KG og graderingspannelet denne gangen besto som vanlig av klubbens sortbelter, denne gangen 7 stk. Klubben fikk denne dagen en ny oransjebelte, 2 nye grønnbelter, 5 nye blåbelte, 4 nye rødstriper, 5 nye rødbelter og henholdsvis 3 og 3 nye sortstriper med 1 og 3 sorte striper.

Nivået på de som graderte seg var bra, og hovedinstruktør Jessica Stenholm var godt fornøyd med det det utøverne og instruktørene har klart å trene inn gjennom vårsemesteret og som ble vist frem under graderingen.

Onsdag 17. juni var det klart for sortbeltegradering. Klubben hadde to utøvere som skulle gradere seg til henholsvis 1. dan og 3. dan. Graderingen varte i ca 1,5 timer for kandidatene og inneholdt både grunnteknikker, mønster, avtaltkamp i flere former, vanlig kamp mot en og to utøvere, pushup (100stk) og brekking av både planker og takstein. Master Jessica Stenholm (6. dan) og Master Stig Ove Ness (5. dan) var sensorer for graderingen, og var godt fornøyd med det de så.

Master Jessica Stenholm sammen med Erik Norman Schøyen, 1. dan og Erling Svanberg Mytting, 3. dan

Ny dato gradering

Publisert søndag 07. juni 2009

Graderingsdatoer i juni

Da det er veldig få som skal gradere seg fra nybegynner-oransj og rødbelte partiet flyttes all cup gradering til tirsdag 16. juni, fra kl 18:00

Onsdag 17. juni blir det da istede Dan-gradering fra kl 18:00. Denne graderinen er kun åpen for sortbelter å overvære.

Siste treningsdag før sommerferien blir mandag 15. juni.

Sommerfest på Nakholmen

Publisert fredag 29. mai 2009

Sommerfest på Nakholmen - søndag 28. juni

Søndag 28. juni blir det sommerfest på Nakholmen, hos Arne E Corneliussen.

Oslo Fergene går fra Vippetangen 5 over hver time. Vippetangen ligger ytterst bortenfor Akershus kaia ved siden av Fiskehallen. Vi tar sikte på å ta fergen til Nakholmen som går kl 16:05. Arne møter oss på Nakholmen kl 16:25, og viser vei til hytta.

Planlagt retur er kl 20:25 med siste ferige, som er på Vippetangen kl 20:45. Ev 25 over hver time for de som ønsker å dra før.

Det er mulig å ta buss nr 60 til Vippetangen. Den går blant annet fra Oslo S, Grønland og Tøyen.

Klubben stiller med grillmat og litt drikke til de som ønsker å være med, uforpliktende påmelding gjøres til Arne -  arne.corneliussen(a)online.no ev mobil 90 80 33 04, slik at vi har en hvis oversikt over hvor mange som kommer.

Ta ellers med drikke, godt ev egen grillmat hvis det er noe spesielt du ønsker.

Vi har forøvrig bedt om godt vær for dagen :-)

Viktige datoer i mai/juni

Publisert onsdag 13. mai 2009

Viktige datoer i mai og juni

Følgende datoer er heligdager/røde i mai/juni og treningen utgår derfor disse dagene:

Torsdag 21. mai - Kristihimmelfart
Mandag 1. juni - 2. pinsedag


Onsdag 3. juni blir det felles trening for 10. - 8. cup, 4. -1. cup og dan fra kl 18:00 til 19:30

Onsdag 3.juni kl 20:00 blir det så instruktørmøte for alle sortbelter. E. Ødegaard Spiseri % Drikkeri, Theresesgate 20. Oppmøte meldes Stig Ove, da det må bestilles bord min 2 dager før møte.

 

Dato for gradering er satt til:

Tirsdag 16. juni for 7. - 5.cup
Onsdag 17. juni for 10. - 8 og 4. - 2. cup
Pris for gradering er som vanlig kr 100,- under 16 år og 150,- over 15 år. Betales på graderingen!
De som skal opp til gradering må ha fått godkjenning av sin sortbelteinstruktør på partiet.
Oppmøte til gradering er kl 17:30, graderingen starter ca kl 18:00
 

Dan gradering er satt til torsdag 18. juni kl 19:30. Graderingen er kun åpen for sortbelter.

 

Sommertrening vil bli i Frognerparken på onsdager fra uke 26, oppmøte på parkeringsplassen ved Frognerbadet kl 18:00. Det vil bli utpekt en ansvarlig for hver trening. Trening/løping i vanlig ordinært treningstøy (ikke dobok). Sommertreningen utgår dersom det regner mye !!

Mer informasjon om sommertrening og ev andre arrangementer vil komme her på web-siden !

Siste nytt Bislett Stadion

Publisert lørdag 09. mai 2009

Siste nytt - Bislett Stadion

Siste nytt når det gjelder utbygging av Bislett Stadion er at klubbstyret har fått en e-post fra Idrettsetaten i Oslo Kommune.

Idrettsetater opplyser her om at de nå er i ferd med å finne en løsning på en del juridiske forhold som må avklares før en eventuell utbyggning kan finne sted, dette gjelder både mot NCC som totalentrepenør for selve stadion, men også i forholt til å anskaffe en konsulent til arbeidet.

Videre har idrettsetaten også fått tiltakspakkemidler for å fullføre klimatiseringen av innendørs løpebane, noe som gjør at prosjektetene med kampsportområde og løpebane nå bør løes sammen i et felles prosjekt. Noe som vil fullføre arbeidet som gjenstår ved Bislett Stadion.

Styre i klubben avventer nå innkalling til oppstartsmøte med Idrettsetaten og Bislett Aliansen angående opprettelse av et prosjektteam for ferdigstillelsen av Bislett Stadion, med kampsporthall og løpebane.

 

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563