1.
Start med stripene ned til venstre side (for de som har dette på belte)
Lengden som en må ha ned på venstresiden, vil en etter hvert lære å tilpasse seg, ut fra den totale lengden på beltet og sluttresultatet.

2.
Belte føres først en gang rundt kroppen og over den delen som da blir hengende ned på venstre side

3.
Fortsett å føre belte rundt kroppen, andre gang. Pass på at belte ligger pent oppå første belterundt, uten bretter eller snurr.

4.
Før resten av beltet som er igjen under begge rundene med belte, som nå ligger rundt kroppen. Begynnelsen av belte, med stripene skal fortsatt henge ned til venstre

5.
Belte er nå på plass rundt kroppen. Sjekk at høyre del (Taekwondo) går helt inn til drakten når den går under venstre del (med stripper) og opp over beltekanten.

6.
Sjekk at begge endestykkene er like lange. Hvis de ikke er det må «krysningspunktet», midt på magen flyttes til høyre eller venstre for å få begge endestykkene av belte til å være like lange

7.
Knuten lages ved å føre venstre del (med striper), under høyre del (her med Taekeowndo).
Venstre hånde henter så høyre endestykke (her med Taekwondo) gjennom løkken, mens høyre hånd holder endestykket med stripene.

8.
Belteknuten strammes ved å trekke endestykkene vannrett ut (Røde piler)

9.
Det endelige resultatet skal være at stripene holdes på høyre side (motsatt av klubbmerket, over hjertet).
Endestykkene skal være ca like lange, og beltet ligger fint i to lag rundt kroppen, uten snurr eller kryss i ryggen.


Dette er standarden for å knyte belteknuten i Oslo Taekwondo Klubb.

Øving gjør Mester!

Kan også hentes som pdf-fil her