Alle avgifter faktureres fra klubben, og betales SKAL skje via SPOND Club

Faktura tilsendes i Spond, når en har melder seg inn, som medlem av klubben - Link til innmelding her:

 

Medlemskontingenten pr år:

 - For alle medlemmer kr 250,- pr år, uansett startstidspunkt i året

 

Treningsavgifter betales pr halvår (januar - juni, august - desember), ut fra alder:

 - Medlemmer fra 7 til 11 år, en (1) trening pr uke, betaler kr 1 000,- pr halvår/semester.

 - Medlemmer over 11 år, med to (2+) trening pr uke betaler, kr 2 000,- pr halvår/semester.

 - Bruk av kun styrkerommet, kr 600,- pr halvår/semester

 - Instruktører/styremedlemmer, betalter ikke treningsavgift

 

Priser for gradering, betales ved gradering

  - Cup-gradering, tom 15 år, kr 100,-

  - Cup-gradering, fom 16 år, kr 200,

  - Dan-gradering, kr 2 000,- (inkluerer Kukkiwon dan-sertifikat)

 

Ev månedlig innbetaling av treningsavgift kan avtales med klubben.

Satsene er også fastsatt av årsmøte, midlertidig revidert av styret ifm innføring av nytt medlemssystem og covid-19