Customize Joomla Template by High School Jackets
Publisert lørdag 04. oktober 2008

 

Spesielpriser våren/høsten 2021:

Styret vedtatt føglende nye treningsavgifter for våren og høst 2021:

Nytt av 2021 er at denne skal betales via NIF's nye medlmessystem MinIdrett/KlubbAdmin, som klubben vil ta i bruk sommeren 2021.

Nytt også fra 2022, må avgiftene betales via MinIdrett, og medlemsavgiften og treningsavgiften splittes i forbindelse med fakturering.

Oslo Taekwondo klubb har tidligere tatt inn en felles betaling, også splittet ut medlemsavgiften, kr 250,-/225,-, kun i regnskapet.

Alle medlemmer må betale en medlemsavgift på kr 250,- (225,- ved familierabatt), også kommer treningsavgiften, som er redusert tilsvarende i tillegg.

 

 

Gamle medlemmer: Medlemsavg:

Treningsavg

vår 2021

Treningsavg

høsten 2021

Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 250,- 0,- 675,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 250,- 0,- 1.125,-
Medlemmer fra og med 26 år 250,- 0,- 1.350,-
Sortbelteinstruktører (betaler kun medlemskontingent pr år) 250,- 0,- 0,-
Kun trening i styrkerommet (fra 16 år)
(Må ha andre slektninger i klubben - ingen familierabatt)
250,- 0,- 450,-
Ikke aktive/Støttemedlemmer (betaler kun medlemskontingent pr år) 250,- 0,- 0-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE medlemmer  2021: Medlemsavg: Treningsavg vår 2021 Treningsavg høst 2021
Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 250,- 750,- 1.150,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 250,- 1.000,- 2.000,-
Medlemmer fra og med 26 år 250,- 1.500,- 2.450,-

   

 

 


Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 500,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift. Det blir ingen søskenrabatt på treningsavgiften våren og høst 2021!

All betaling av medlemskontingent og treningsavgiften vil fra august 2021, foregå via Min Idrett (klubbens Medlemsssytem, levert av NIF)
Betalingen skal gjøres direkte til klubbens kontom, via Min Idrett, og ikke via intruktørene pr parti.
 

______________________________________________________________________________________________________________

Medlemskontingent og treningsavgift fra 1. juli 2014 (Normalpriser!)

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 400,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

Type medlemskap: Per semester: Helt år:
Medlemmer fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 1.350,- 2.250,-
Medlemmer fra 12 år til 25 år 2.250,- 3.900,-
Medlemmer fra og med 26 år 2.700,- 4.500,-
Sortbelteinstruktører (betaler kun medlemskontingent pr år) - 250,-
Kun trening i styrkerommet (fra 16 år)
(Må ha andre slektninger i klubben - ingen familierabatt)
pr. måned: 150,- (min. 6 mnd av gangen)
Ikke aktive/Støttemedlemmer (betaler kun medlemskontingent pr år) - 250,-

   

 

 

 

 

 


Det tilkommer 10% familierabatt, som den enkelte må selv huske å trekke fra innbetalingen.

Medlemskontigenten utgjør 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

Ev månedlig innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift kan avtales med klubben. Satsene er også fastsatt av årsmøte.
 

Betalingsfrister for årlige innbetalinger er:

Vårsemesteret: Gamle/Nye medlemmer 1. februar
Høstsemesteret: Gamle medlemmer 1. september


   


All betaling av kontingenter skal fra 1. juli 2021 skje vid Min Idrett!
Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto, og ikke via intruktørene pr parti.
Husk å merk betalingen med navn på utøveren.


Priser for gradering:

Cup-gradering, tom. 15 år 100,- (betales kontant ved graderingen)
Cup-gradering, fom. 16 år 200,- (betales kontant ved graderingen)
Dan-gradering 2.000,- inkluderer Kukkiwon dan-sertifikat

 


     

 

______________________________________________________________________________________________________________

Spesielpriser høsten 2020:

Grunnet COVID-19 og smittevern har klubben måtte gjøre noen tiltak, og treningene kan iløpet av høsten bli avbrutt av karantene-pålegg. Derfor reduserer klubben medlems og trenignsavgiften med 50%, frem til jul 2020. Avgiftene betales for ½ år av gangen.

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 400,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

Type medlemskap: Høsten 2020
Nybegynnere, BARN, fra 7 år til 11 år (én trening pr uke) 675,-
Nybegynnere, fra 12 år til 25 år 1.125,-
Nybegynnere, fra og med 26 år 1.350,-
Gamle medlemmer, som har betalt våren 2020 0,- (gratis trening)

 

 

 

 

Det tilkommer 10% familierabatt, som den enkelte må selv huske å trekke fra innbetalingen.

All betaling av kontingenter skal fra 1. juli 2021 skje vid Min Idrett!
Betalingen skal gjøres direkte til klubbens konto, og ikke via intruktørene pr parti.
Husk å merk betalingen med navn på utøveren.

Medlemskontigenten utgjør 250,- pr medlem av den samlede innbetalingen pr år. Resten er å regne som treningsavgift eller støtte.

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563