Utbyggingplaner for Bislett Stadion

Fredag 11. sep utlyste Oslo Kommune ved Idrettsetaten et anbud på ferdigstillelse av Bislett Stadion. Dette gjelder både kampsportområdet til Oslo Taekwondo Klubb og innendørs 500 m løpebane for friidrett. 

Oslo Taekwondo Klubb fikk være med i møte med Idrettsetaten før ambudet ble lyst ut. Tegninger ble gjennomgått og behov og ønsker behandlet.

Løsningen blir at Oslo Taekwondo Klubb før et treningslokale med egen inngang fra Bislettgaten, Inngang A på Bislett Stadion, med trapp ned til underliggende gardrober 4 stk, pauserom, 2 treningssaler på ca 300m2 hver og et styrkeromm på ca 80 m2.

Se vedlate foreløpige tegninger for flere detaljer.

Inngangsparti 1. etg

Garderober og treningssaler underetasjen

Følgende punkter er i ettertid avklart med Idrettsetaten og skal taes med i utbyggingen:

  • Delevegg på akse 24 skal ikke være med (en feil fra arkitekten)
  • Det skal leveres en kjøkkenkrok, mot garderobene i pauserommet (mellom akse 22 og 23)
  • Det skal settes inn vinduer i lettvegg mellom pauserom og første treningssal, akse 23
  • Det skal om mulig, dersom brannteknisk lov, settes inn vindu i lekavegg i første sal, mellom akse 23 og 24.
  • Det skal iht utlysningen være en opsjon på speilvegg på lekaveggen mellom akse 23 (ev 24 hvis vindu) til akse 31. Dersom pengene strekker til er dette ønskelig å få med.

Utlysningen fra Idrettsetaten går ut på at utbygger skal ha treningslokalene ferdig til overtagelse ikke senere en 1. juni 2010. Oppstart med bygging skal starte i uke 40 eller 41.

 

Utbyggingen av klubblokalene i Bislett Stadion er i rute !

Mandag 18. januar var master Jessica og master Stig Ove på befaring i klubbens nye lokaler i Bislett Stadion.

Utbyggingen skal være i rute, og klubben er forespeilet å ta over de nye klubblokalene fra 1. juni.

Her følger noen bilder fra de nye klubblokalene, slik de ser ut pr januar, midt i utbyggingsperioden.

Ned denne gangen skal det blir garderober og gang, innganen blir via trapp fra Bislett gaten og ned i enden av gangen:

Dette blir klubbens nye pauserom/sosialkrok med eget kjøkkenhjørne:

Herifra og innover blir det 2 treningsområder + styrkerom i enden.

Første treningssal ser slik ut i dag:

Bilde fra ca midt i første treningssal. Det vil komme en gang langs bildets venstre side som skal gi adgang til den andre treningssalen og styrkerommet. Andre treningssal starter med en skyvevegg ved midterste søyle på bildet under.

Dette området lengst inne i lokalet skal brukes til styreke og uttøyingsrom.