Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Publisert tirsdag 28. juli 2009

Oslo Open 2009 som skulle avholdes 12. september er blitt avlyst.

Etter undersøkelser rundt antall mulige påmeldte og avbud fra blandt annet utøvere fra Norge, Danmark, Sverige og Portugal har Oslo Taekwondo Klubb bestemt seg for å avlyse årets Oslo Open i Poomsae.

 

Oslo Open 2009 on September 12 is cancelled.

After an investigation into the number of athletes coming, and negative response from Norwegian, Danish, Swinish and Portuguese athletes Oslo Taekwondo Club has decided on canceling this year Oslo Open in Poomsae.

 

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563