Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Publisert torsdag 25. juni 2009

Første sommertrening i Frognerparken

 

 

Sommertreningen i Frognerparken har startet, på første barmarkstrening var det tre som møttte opp under ledelse av Jessica.

 

Ca 20 min jogging i Frognerparken, etterfulgt av uttøying, styrke (situps, planke, pushups) og avsluttet med noen poomser. Totalt ca 60 min. Stråelende forhold i Frognerparken denne onsdagen, og bra trening. Alle som deltok følte at de det godt etter treningen.

 

Omtrent samme opplegg neste onsdag i regi av Anders!

 

 

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563