Da var årets julegraderinger over.

Torsdag 30. november hadde vi 14 barn fra Berg skole gjennom gradering.

Tirsdag 5. desember var det gradering for Barn på Bislett med to grupper av 19 og 29 barn.

Så avsluttet vi julegraderingen med ungdom og voksne på onsdag 6. desember med ikke mindre en 42 deltagere.

Totalt kommer vi da opp til 104 medlemmer, som fikk gjennomført julegradering i år. Gratulerer med ny grad til alle sammen!