Helgen 21. og 22. oktober gjennomført NKF trenger 1 kurs del 1 hos Oslo Taekwondo Klubb på Bislett Stadion.

Det var stor deltagelse på kurset, ikke bare fra Oslo Taekwondo Klubb, men også andre klubber i nærområdet.

Trenerutdanning er viktig, og klubben krever nå at alle som skal gå opp til 1. Dan, må ha gjennomført og bestått Trener 1.

Kurset har både en teoretisk del både online og i kursrom, også en praktisk del i fellesskap også instruksjon i egen klubb etterpå.

Trener 1 del 2 vil bli satt opp i klubben en gang etter påske 2024.