Det nærmer seg sommerferie og ikke minst sommergraderingene, før vi tar endelig sommerferie.

Dan-gradering blir torsdag 1. juni kl 18:15 og utover

Barn I og II, Bislett blir tirsdag 6. juni, kl 17:30 og 18:30 (samme tid som vanlig trening)

Ungdom/voksne blir onsdag 7. juni kl 18:00

Barn Berg skole, blir på Bisllett torsdag 8. juni kl 17:00 (vanlig tid men på Bislett Stadion!)

Etter at sommergraderingene er over, går vi over i sommertrening for ungdom og voksne.

Sommertreninen avholde på onsdager kl 18:00 til 19:30 fra uke 24 til uke 33.

Nybegynnerkurs starter fra mandag 21. august, påmelding gjøres i SPOND. Klubbkoden er TFYUQ