Klubben har tatt på seg å arrangere Norgescup 1 (NC1) og Østlandscup 1 (ØC1) helgen 22. og 23. april

Arrangementet blir avholdt på Bygdøhus, Huk Aaveny 45, 0287 Oslo

Lørdag 22. april blir de Poomasekonkurranses, oppstart kl 10:00

Søndag 23. april blir det Kampkonkurranse, oppstart kl 10:00

Følg stevnet på klubbens Facebook side her!