Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Inntaksstopp alle partier. Nye muligheter fra 2. januar 2023

Publisert tirsdag 20. september 2022

Vi innfører nå inntaksstopp på alle partier: barn (7-11), ungdom (12-15) og voksne (16+).

Neste mulighet for å bli med som nybegynner hos oss, vil være fra 2. januar 2023.

Vi starter opp treningen i uke 1. Det vil være mulig å booke seg på denne fra oktober, etter høstferien.

Da vil vi sette dere på venteliste, og ta dere inn i klubben og treningen fra 2. januar.

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563