16. november vedtok Idrettsstyret i NIF en ny lovnorm for idrettsalgene tilsluttet NIF.

Dette må styrebehandles i klubben, noe Oslo Taekwondo Klubb har gjennomført på styremøte 31. januar 2022,

Ny gjeldende klubb lov av 31. januar 2022, offentligjøres og publiseres her på klubbens hjemmeside:

2022 Lov for Oslo Taekwondo Klubb.pdf

Link til klubbens dokumentarkiv: