Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

2022 oppdatert lov for Oslo Taekwondo Klubb

Publisert søndag 06. februar 2022

16. november vedtok Idrettsstyret i NIF en ny lovnorm for idrettsalgene tilsluttet NIF.

Dette må styrebehandles i klubben, noe Oslo Taekwondo Klubb har gjennomført på styremøte 31. januar 2022,

Ny gjeldende klubb lov av 31. januar 2022, offentligjøres og publiseres her på klubbens hjemmeside:

2022 Lov for Oslo Taekwondo Klubb.pdf

Link til klubbens dokumentarkiv:

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563