Norges Kampsportforbunds ting del 2, ble i helgen gjennomført, og Oslo Taekwondo klubb, var representert på tingforhandlingene av GM Stig Ove Ness, Gitte Østhus og Maria Erenskjold.
 
Klubben gratulerer Maria Erenskjold, med valget som nestleder i Taekwondo WT seksjonen, og Erling S. Mytting som nyvalgt medlem av NKF Forbundsstyret.
 
Vi er stolte over at Oslo Taekwondo klubb fortsatt er representert i forbundets høyeste organer, og at klubbens medlemmer fortsatt jobber aktivt for Taekwondo's beste i Norge! Vi håper Maria og Erling får en god tingperiode, og får vært med og utviklet sporten og Taekwondo i Norge i en positiv rettning i perioden.