Kort info:

Betaling av medl.avg kr 250,-(ev 225,-) gjøres innen 1. mars. til konto: 9235 17 44563. Det vil ikke bli krevd inn treningsavgift for våren 2021, iht styrevedtak av 27.jan.

Lang info:

 

Styret i klubben med utgangspunkt i treningssituasjonen, og klubbens gode økonomi, kommet frem til at en ikke skal kreve inn noe treningavgift for gamle medlemmer for våren 2021.

Det blir kun den obligatoriske medlemsavgiften på kr 250,- (eventuelt 225,- ved familierabatt), som nå skal betales. Medlemsavgiften gjelder da for hele 2021.

Treningsavgiften og størrelsen på denne for høsten 2021, vil bli bestemt på et senere tidspukt. Denne treningsavgifte vil først komme til forfall 1. september.

Klubben ber derfor om at alle gamle medlemmer betaler inn medlemsavgiften nå, og innen 1. mars til klubbens kontonr 9235 17 44563.

Dette fordi vi skal rapportere medlemstall til Norges Kampsportforbund innen 15. mars,og da trenger vi en oversikt over antall betalende medlemmer, iht loven.

Spørsmål sendes til kontakt(a)oslotaekwondo.com