Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

2021 - Foreløping treningsplan, oppdatert 6. januar

Publisert søndag 03. januar 2021

For 2021, er det foreløpig stopp i all treningsaktivitet frem til og med 21. januar, iht Regjeringen og Oslo Kommunes retningslinjer.

Alle treninger vil bli lagt opp i SPOND, og klubbkoden er ERMBR.

Vi kommer nå IKKE til å ta inn nye medlemmer før etter vinterferien i 2021, fra uke 9, dvs 1. mars.

 

Oppstartsplan for 2021, oppdatert pr 6. januar 2021:

Uke 1 - Kun Zoom-trening, se oppdatering i SPOND

Uke 2 - Kun Zoom-trening, se oppdatering i SPOND

Uke 3 - Kun Zoom-trening, se oppdatering i SPOND

Uke 4 - Ikke avklart ennå, avventer ny smittevernsavklaring fra Regjeringen/Oslo Kommune, med virkning fra 21. januar når det gjelder om fysisk trening. ev Zoom-trening videre

 

Foreløping videre plan for 2021 (det kan komme endringer her!):

Uke 7 - Tirsdag 16. februar - BARNEGRADERING Bislett

Onsdag 17. februar , kl 17:30 - ca. 20:30 - GRADERING Ungdom/Voksne (oppstart kl. 18:00)

Torsdag 18. februar - BARNEGRADERING Berg skole

Uke 8 - VINTERFERIE - INGEN FASTE PLANLAGTE TRENING, sjekk FB-gruppen/SPOND

Uke 9 - Mandag 1. mars - Nyebegynnerkurs starter !

Kl 18:00 til 19:30 - Ungdom 12 til 15 år

Kl 19:30 til 21:00 - Voksne fra 16 år

           Tirsdag 2. mars - Barnegruppe Bislett venteliste (7-11 år)

Kl 17:30 til 18:30 - Barn nybegynnere fra 7 år (en gang pr uke)

Uke 9 - Onsdag 3. mars - ÅRSMØTE kl 20:30, vanlig trening fra kl 19:30 til 20:30

           Torsdag 4. mars - Barnegruppe Berg skole venteliste (7-11 år)

            Kl 17:00 til 18:00 - Barn nybegynnere fra 7 år (en gang pr uke)

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563