Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Stopp i all trening pga COVID-19

Publisert onsdag 11. mars 2020

Vi kommer nå til å følge Oslo Idrettskrets sin anbefaling om å stoppe all organisert idrett i Oslo. Se link her!

Dette gjelder nå fortløpende frem til Oslo Kommune og Oslo Idrettskrets gir oss tillattelse til å starte opp igjen med varnlig trening for alle.

Det er en utfordring med reglene å holde avstand på minst 2 meter, og ikke være mer en 5 i lokalet, som gjør at vi ikke kan starte med noe form for trening nå. Inngangspartiet og gangen/sofakroken er også for liten, og uansett er det ikke tillatt og bruke fellesgarderober eller dursjer på nåværende tidspunkt

Årsmøte på mandag 16. mars er også utsatt på ubestemt tid.

(artikkelen ble oppdatert lørdag 4. april 2020)

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563