Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Nybegynnerkurs barn (oppstart utsatt inn til videre!)

Publisert lørdag 29. februar 2020

Planlagt nybegynnerkurs våren 2020, er nå utsatt, på grunn av Corona-smitten-faren.

Klubben stenger for all trening fra og med torsdag 12. mars, og foreløpig til over påske.

Vi kommer foreløpig ikke til å sette opp noe nytt nybegynnerkurs da!

Neste nybegynnerkurs blir før tidligst i august 2020, når skolene starter opp igjen etter sommeren.

 

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563