Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn - nye rettningslinjer

Publisert søndag 06. mars 2016

Skjema for sammtykke finner du her: 2015 otk-samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

Ferdig utfylt skjema leveres til instruktørene på barne eller ungdomspartiet på trening.

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Se også NIF side om dette - https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Ny barnegruppe på Ullevål Skole

Publisert torsdag 03. mars 2016

Da har Oslo Taekwondo Klubb fått en ny barneavdeling på Ullevål Skole:

Master Stig Ove var innom å instruerte sammen med Thy Nguyen på Ullevål Skole idag.

Gruppen har tidligere vært medlem av Bjerke Taekwondo Klubb, men ønsket selv å få

et nærmere forhold til sin hovedklubb. Da avstanden til Bjerke ble litt lang for mange.

Oslo Taekwondo klubb tilbyr derfor nå samme barnetrening på Ullevål Skole, torsdager

kl 16:45 til 17:45, som en har på Bislett på tirsdager kl 17:30 til 18:30.

Håpet er at når en blir ungdom, og ønsker og kan trene mer, kan ta turen ned til Bislett

og bli med på undgomspartiet som trener mandager og onsdager kl 18:00 til 19:30

Protokoll fra årsmøte 8. februar 2016

Publisert lørdag 20. februar 2016

Protokollen fra årsmøte 8. februar er nå godkjent og ligger ute på klubbsiden:

Klubbens årsrapporter og protokoller fra årsmøter finner du her:

Dokumentarkiv

Oversikt over kontaktinformasjon til klubben og nytt styre, finner du her:

Kontaktinformasjon

Noen viktige datoer for vinteren/våren

Publisert søndag 24. januar 2016

Mandag 8. februar:

18:00 Fellestrening ungdom/voksne

19:45 Årsmøte 2016 - se egen sak på dette

Uke 8 - 22. til 28. februar:

Tirsdag 23. ingen barnetrening - Vinterferie

Vanlig trening mandag/onsdag for ungdom/voksne

Søndag 28. feb - Regionalt stevne - Jessheim

Fredag 11. mars:

19:00 Filmkveld for ungdom/voksne, inkl pizza, ta med egen drikke !

Tirsdag 15. mars:

17:30 Barnegradering gruppe I

18:30 Barnegradering gruppe II

Onsdag 16. mars:

18:00 Gradering ungdom/voksne

Uke 12, 21.-28. mars - PÅSKEFERIE- Ingen trening

Søndag 3. april:

09:00 Oppmøte Bygdøhus for arrangering av Regionalt stevne

10:00 Regionalt stevne Bygdøhus, OTK er arrangør

Tirsdag 12. april:

17:30 Barneaktivitetsdag, felles for gruppe I og II

18:30 Pølsefest etter aktivitetsdagen begge grupper I og II

Onsdag 20. april:

18:00 Oslo Lekene 2016, for ungdom/voksne

19:30 Pizza og sosialt samvær, ta med egen drikke !!

Nybegynnerkurs fra mandag 4. januar !

Publisert lørdag 02. januar 2016

Barn, fom 7. år tom 11. år, tirsdager kl 17:30 til 18:30 (kun en gang pr uke)

Ungdom, fom 12. år tom 17. år, mandager og onsdager kl 18:00 til19:30

Voksne, fom 18. år, mandager og onsdager kl 19:30 til 21:00

Vi har uforpliktende prøvetimer ut januar (dvs max 4 uker!)

Priser:

    Medlemmer fra 7 år til 11 år (en trening pr uke)        pr semester    1 350,-     helt år  2 250,-

    Medlemmer fra 12 år og til 25 år                             pr semester 2 250,-     helt år 3 900,-

    Medlemmer fra og med 26 år                                 pr semester 2 700,-     helt år 4 500,-

    Det tilkommer 10% familierabatt

Nybegynnere får en nybegynnerdrakt (verdi kr 400,-) ved første gangs betaling av kontingent/avgift.

All betaling av kontingenter skal skje til bankkonto nr 9235 17 44563

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563