Nytt lovverk for idrettslag av 1. januar 2020

Publisert onsdag 01. januar 2020

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside.

Styret i Oslo Taekwondo klubb har derfor utarbeidet og vedtatt den nye loven til Oslo Taekwondo klubb, med utgangspunkt i NIFs nye lovnorm, pr 30. desember 2019. Se vedlagt link for å les den nye loven:

2020 - Lover - Oslo Taekwondo klubb stiftet 15. juni 1975