Customize Joomla Template by High School Jackets

Hvem er vi?

Oslo Taekwondo Klubb ble stiftet 15. Juli 1975. Vi har flyttet litt på oss underveis, men trener nå i flotte lokaler på Bislett Stadion. Vi er en jevn fordeling av jenter og gutter i alle aldre, og treningene er inndelt i egne partier for barn, ungdom og voksne.

Klubben er åpen for alle, og treningen kan lett tilpasses etter egne ønsker og forutsetninger. Mye av treningen går med til oppvarming og tøyning for å oppnå større fleksibilitet, styrke og utholdenhet. Treningen er delt inn i ulike hovekategorier; Grunnteknikk, Kamp, Mønster og Selvforsvar, og vi har som regel en av disse som hovedtema på hver trening.

I tillegg arrangerer vi temakvelder hvor eksterne aktører invites for å holde foredrag og/eller treninger.

Stopp i all trening frem til og med påske!

Publisert onsdag 11. mars 2020

Vi kommer nå til å følge Oslo Idrettskrets sin anbefaling om å stoppe all organisert idrett i Oslo. Se link her!

Dette gjelder foreløpig frem til og med påskeferien.

Årsmøte på mandag 16. mars er også utsatt på ubestemt tid.

 

Nybegynnerkurs barn (oppstart utsatt inn til videre!)

Publisert lørdag 29. februar 2020

Planlagt nybegynnerkurs våren 2020, er nå utsatt, på grunn av Corona-smitten-faren.

Klubben stenger for all trening fra og med torsdag 12. mars, og foreløpig til over påske.

Vi kommer foreløpig ikke til å sette opp noe nytt nybegynnerkurs da!

Neste nybegynnerkurs blir før tidligst i august 2020, når skolene starter opp igjen etter sommeren.

 

Viktige datoer fremover vinter/våren 2020

Publisert lørdag 29. februar 2020

MARS:
- All organisert trening fra og med torsdag 12. mars og frem til og med påske er nå avlyst!

APRIL:
- Uke 15, og mandag 13. april: PÅSKEFERIE og klubben er stengt!

- Oppstart etter påskeferien, avventer godkjenning fra Oslo Kommune og Oslo Idrettskrets.

- Lørdag 18. og søndag 19. april: JenteCamp ar nå avlyst, settes opp igjen så fort treninge starter igjen.

- Lørdag 25. april: NC2/ØC2 Borgen (Kløfta - Kan bli avlyst!)

MAI:
- Planlagt seminar i mai er avlyst allerede.

JUNI/JULI/AUGUST:

- Dato for sommergradering ikke fastsatt ennå.

- Sommertrening starter fra uke 26, tom uke 34 - Treningen blir på onsdager.

- Mandag 24. august: Oppstart og nybegynnerkurs etter sommerferien.

Årsmøte 2020 - (utsatt på ubestemt tid)

Publisert søndag 09. februar 2020

NIF har idag utsatt fristen for avholding av årsmøter til foreløpig 15. juni - se artikkel her:

Styret i Oslo Taekwondo klubb, har idag vurdert planen om å gjennomføre årsmøte, på mandag 16. mars,

og kommet frem til at dette årsmøte, i lystet av de nye statlige tiltakene, ikke bør forsøkes gjennomført nå.

Styret utsetter derfor årsmøtet, og vil annonsere ny dato for årsmøtet, når dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte.

Dette innenfor fristen som NIF har gitt idag, på 15. juni.

______________________________________________________________________________________

Sted    Oslo Taekwondo Klubb, Bislett Stadion

Dato    Utsatt på ubestem tid, ref melding over

Tid      20:30 – 21:30

Saker:

Ved leder:

1.  Godkjene de stemmeberettigede

2.  Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Ved dirigent:

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle idrettslagets årsberetning for 2019 (vedlegg av 29. februar her)

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning for 2019 (vedlegg av 29. feb her)

10.         Behandle forslag og saker.

11.         Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter (ingen endring foreslått)

12.         Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg av 29. feb her)

13.         Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.         a)Valg av styre (hovedinstruktør inngår som fast medlem av styret)

·       leder

·       nestleder

·       3 medlemmer, 2 varamedlemmer

             b) Valg av kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

        c) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

             representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

             d) Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.         Info saker

 Ved leder

Avslutning

Andre forslag til saker må meldes styre innen 2.mars 2020

Årsmelding, regnskap, budsjett og forslag til årsmøte legges ut klubbens hjemmeside 4. mars

Alle medlemmer over 15 år, som har betalt medlemsavgift i 2019 eller har vært medlem i minst 1 måned har personlig stemmerett på årsmøte.

Se forøvrig eget skriv fra OIK av 30. januar 2008 om endring i NIF’s lover angående kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting,

samt medlemmer til styre, råd og utvalg og hvem som har stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett.

Nordisk 2020 - Oslo Taekwondo Klubb

Publisert lørdag 18. januar 2020

Oslo Taekwondo klubb hadde i perioden tatt på seg å arranger det 8. Nordiske i Norge, og det 3. Nordiske som har blitt gjennomført i Oslo.

Valget på hall falt til slutt på Oppsal Arena, som hadde stor nok plass til et slikt stort stevne. Totalt var det over 500 deltagre med på dette Nordiske.

Etter Nordisk ble det holdt en frivillighetsfest i klubbens lokaler, der alle fikk et diplom og en bronsemedalje fra Nordisk som takk for hjelpen!

Flere bilder fra Nordisk 2020 her:

Les mer: Nordisk 2020 - Oslo Taekwondo Klubb

kontakt@oslotaekwondo.com  /  Org.nr: 983 888 895  /  Kontonr: 9235.17.44563